Işık Üstüne Işık

10 Ocak – 16 Şubat 2019
Işık Üstüne Işık
Marlborough Madrid, Madrid
Küratör Enrique Juncosa

Saf Sevişme
2018
Tuval Üzerine Yağlı Boya
120 x 230 cm

Amar ve Sara’nın Geceleri
2016
Tuval Üzerine Yağlı Boya
150 x 150 cm

Rüstem’in Ankası
2011
Tuval Üzerine Yağlı Boya
130 x 130 cm

Şahmaran’ın İksiri
2010
Tuval Üzerine Yağlı Boya
100 x 100 cm

Kadın Hikayeleri Serisi 01
2018
Kırkyama
60 x 60 cm

Kadın Hikayeleri Serisi 21
2018
Kırkyama
60 x 60 cm

Balık Hafızası Serisi 08
2018
Seramik
25 x 25 x 25 cm

İkarus’un Güneşle Sınavı
2014
Karışık Medya
130 x 130 x 25 cm

Simurg’un Yedi Süvarisi
2015
Karışık Medya
130 x 300 x 25 cm

Sır Küpü 26
Zülkarneyn Serisi
2018
Seramik
30 x 80 x 35 cm

Zeus’un Aşk Tuzağı
2015
Tuval Üzerine Yağlı Boya
150 x 200 cm

Leda’nın Rüyası
2014
Tuval Üzerine Yağlı Boya
100 x100 cm

Sınır Duvarları Serisi 05
2018
Karışık Medya
285 x 110 x 80 cm

Tanrı göklerin ve yerin ışığıdır. Işığının örneği şuna benzer: içinde lamba bulunan bir oyuk… Lamba bir cam kap içindedir. O cam kap ise, incimsi bir gezegen gibidir. Yakıtı ne batıya ne de doğuya bağıntısı olmayan, zeytinyağı üreten bereketli bir ağaçtandır. Yağı, neredeyse ateş değmeden aydınlık verir. Işık üzerine ışıktır…  Nûr Sûresi (24:35)

 

Işık üstüne Işık sanatçının plastik ve metal öğeleri bir arada kullandığı büyük kabartmalar şeklini alan melez çalışmalarını ve Zülkarneyn’in öyküsünü ve diğer mitosları anımsatan balık, küp, kafatası ve boynuz formundaki yeni seramik gruplarını içeriyor. Sergide ayrıca sanatçının kırkyamaları ve optik işleri sergileniyor.

 

Sergideki eserler de dahil olmak üzere sanatçının yapıtlarının büyük bir kısmı, kademeli renkler ve geometrik yapılar oluşturan çizgilerin ritmik tekrarıyla karakterize edilir. Çalışmaları edebi, mitolojik ve kutsal geleneklerden referanslar içerir. Yapıtları yeni fikirlerle geleneksel tekniklerin kombinasyonunda olduğu gibi karşıt fikirler ve paradokslar içerir, şimdiyi arkaik semboller üzerinden konuşarak, materyal düzenlemelerle tinsel düşünceleri önerir. Bütün bunlar, gizemli ve sembolik bir ışıkla kaplı bir alanda hacim ve derinliği gösterir.

 

Juncosa’ya göre sanatçının çalışmaları, biçimsel ve kromatik olarak zengin, soyutlama ve süslemenin daha yüksek bir gerçekliğe işaret eden metaforlar haline geldiği İslam sanatı geleneğinin açık bir dışavurumu. Metalik ve plastik küresel hacimleri birleştirdiği işlerindeki kara güneş ise, Tanrısallığın doğrudan deneyimini ifade eden bir Sufi kavramı olan siyah ışık ile ilişkili. Bazen trajik konularla ilgilense de işleri iyimserdir ve çalışmalarına ışık ve ışığın mecazi anlamları hakimdir. Ezoterik İslam geleneği olan Sufizm’e göre ışık, varlığın kendisiyle özdeşleştirilir ve evren, ışığa olan uzaklığa göre kademeli olarak azalan bir şekilde düzenlenmiş ilahi bir düzen olarak görülür. Juncosa’ya göre sanatçının eserleri ışığın bu metafizik görünümüne şekil verir.