Renk Anlatıcısı

3 Mayıs – 1 Ekim 2017
Renk Anlatıcısı
Kunsthalle Dresden, Dresden
Galerie Michael Schultz
Küratör Christoph Tannert

Yeniden Doğuş, 2017, Kırkyama, 180 x 240 cm

Yedi Uyurlar, 2017, Kırkyama, 180 x 240 cm

Yunus ve Yusuf, 2015, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 190 x 300 cm

Yedi Havari, 2013, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 190 x 300 cm

Uyku, 2016, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 290 x 350 cm

Troya’nın Yıkılışı, 2015, Karışık Medya, 150 x 200 x 20 cm

Simurg’un Kanadındaki Yedi Uyurlar, 2014, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 250 x 380 cm

Kızıl Anka, 2017, Kırkyama, 220 x 190 cm

Kızıl Anka, 2017, Kırkyama, 220 x 190 cm

Kızıl Anka, 2017, Kırkyama, 220 x 190 cm

Kutsal Zamanın Dervişleri, 2015, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 130 x 130 cm

Medusa’nın Sırrı, 2011, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 100 x 100 cm

İkaros’un Güneşle Sınavı, 2014, Tuval Üzerine Yağlı Boya 200 x 150 cm

Aşk’ın Maskesi, 2016, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 150 x 300 cm

Christoph TannertFarklı kültüre ait renkler, biçimler ve hikâyeler üst üste geliyor. Sanatçı sürekli olarak hafızasının derinliklerinden yeni hazineler çıkartıyor. Mitik geçmiş, Güneştekin’in alameti farikası olan soyut ve parlak bir konstelasyonda iç içe bir şekilde ve birlikte örülüyor. İzleyene açık ve net bir içerik veya mesaj sunma gibi bir kaygı duymasa da sanatçı yaratmak istediği etkiyi bilinçli olarak tasarlar. Varlığını söylenmeyenle devam ettirmeye çalışıyor gibi görünmektedir. Bunun temelinde onun, kendi kültürünün ilginçliklerini, mitolojisini ve modernitesini ifade etmesini sağlayan özel resimsel-sanatsal ifade gücü vardır. Değerlerin gittikçe kaybolduğu bir dünyada, sanatçı maneviyata yeni bir değer getirmektedir. Mistisizm onun için varoluşsal bir öneme sahip. Sanatçının konumunun önemi, imge-temelli dünya görüşünü, onların küresel bir bağlam içinde olduklarının bilinciyle, sınırlı geçiş alanlarına odaklamasıdır.